QUẢN LÝ CÔNG VIỆC THEO PHƯƠNG PHÁP GETTING THINGS DONE (GTD)

Đây là bài chia sẻ của Joerg Friedrich – một tác giả, nhà sử học người Đức. Tác giả của cuốn sách nổi tiếng Der Brand (Xuất bản năm 2002) về Chiến tranh thế giới thứ II, tựa đề tiếng Anh là The Fire (Xuất bản năm 2006).

Quản lý công việc theo phương pháp GTD
Quản lý công việc theo phương pháp GTD

David Allen trong cuốn sách “Getting Things Done” mô tả một phương pháp quản lý công việc cá nhân. Ông đề xuất phân loại tất cả “thứ” xuất hiện trong tâm trí của bạn, trên bàn làm việc hoặc máy tính của bạn theo một chương trình cụ thể. “Các thứ- Stuff” được David Allen định nghĩa là:

“Bất cứ điều gì bạn cho phép vào thế giới tâm lý hoặc thể xác của bạn mà không thuộc về đâu cả, nhưng bạn chưa xác định kết quả mong muốn và bước hành động tiếp theo.”

Chúng tôi gọi thứ này là các hạng mục từ đây. Ví dụ cho các hạng mục như vậy có thể kể đến như ý tưởng, điểm mở, vấn đề, báo cáo lỗi, yêu cầu của khách hàng, kế hoạch đi du lịch, v.v.. Bạn không thể kiểm soát được các hạng mục này khi nào thì tìm đến bạn, nó sẽ đến với bạn trong mọi trường hợp.

Tất cả các hạng mục được thu thập trong giỏ hàng cá nhân của bạn. Giỏ hàng có thể là hộp đựng điện tử, hoặc thùng chứa vật lý như hộp trong văn phòng của bạn hoặc kết hợp cả hai. Bạn phải thường xuyên xem lại tất cả các hạng mục trong giỏ hàng của bạn. Có ba kết quả có thể xảy ra từ phân tích này:

Một hạng mục là “có thể hành động”, nghĩa là, để có được kết quả mong muốn được kích hoạt bởi hạng mục này mà bạn phải làm điều gì đó
Một hạng mục là “không thể thực hiện được”, bạn chỉ cần phải để nó lại sử dụng sau này hoặc tham khảo
Một hạng mục khác yêu cầu một loạt các hành động cần thực hiện, có thể liên quan đến nhiều người và kéo dài trong một khoảng thời gian dài. Như một kết quả của quá trình phân tích, bạn tạo hoặc sửa đổi thành “các hạng mục được lên kế hoạch”. “Các hạng mục được lên kế hoạch” có thể là một phần của cấu trúc phân tích công việc của dự án (work breakdown structure), một cấu trúc sản phẩm (Scrum product backlog)
Đối với các hàng mục không có tính hành động, bạn có thể xếp chúng vào ba giỏ:

Thùng rác, bạn không phải xem xét hạng mục này nữa.
Vườn ươm. Tại đây, bạn đặt các hạng mục không yêu cầu bất kỳ hành động nào vào thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai gần, nhưng có thể phải được xem xét sau. Các hạng mục này như là điểm kết tinh cho công việc trong tương lai. Ví dụ về các hạng mục trong giỏ này là ý tưởng, yêu cầu tính năng, cải tiến, v.v..
Tài liệu tham khảo. Giỏ này có chứa vật liệu mà bạn có thể cần một ngày nào đó, ví dụ: Câu hỏi thường gặp, yêu cầu, tiêu chuẩn,..
Đối với hạng mục có thể hành động bạn có ba giỏ có thể đặt chúng:

Các hành động tiếp theo. Đây là nơi bạn đặt các hạng mục mà bạn muốn làm việc trong tương lai gần. Không có kế hoạch thực sự hoặc thời hạn cụ thể cho các hành động tiếp theo. Nếu có thời hạn hoặc ngày tháng phải được xem xét, các hạng mục này phải được đặt vào giỏ lịch. Các tác vụ tiếp theo có thể là các cuộc gọi, yêu cầu hỗ trợ, các tính năng để làm việc, v.v..
Lịch. Đây là nơi bạn đặt tất cả các hành động có mối quan hệ chặt chẽ với ngày hoặc giờ này, ví dụ như thời hạn hoặc thời gian họp, hoặc tương tự. Lịch bao gồm ba loại hạng mục: các cuộc hẹn, các hoạt động cụ thể theo ngày, và thông tin cụ thể theo ngày, những gì bạn muốn biết vào một ngày cụ thể
Ủy thác/chờ đợi. Giỏ này chứa các hành động mà bạn đã ủy quyền cho người khác. Đặt các hành động vào giỏ này sẽ tự động chuyển hạng mục này sang người khác trong giỏ hàng. Bạn giữ một lời nhắc trong giỏ hàng của mình
“Các mục được lên kế hoạch” sẽ được rà soát thường xuyên. Một phần của các hạng mục trong giỏ này có thể được chuyển đến một trong những giỏ hành động có thể thực hiện được, hoặc được sửa đổi.

TRONG GIỎ HÀNG
Giỏ hàng là bộ sưu tập bất cứ thứ gì bạn quan tâm. Tiêu biểu là e-mail từ các đồng nghiệp hoặc khách hàng, các cuộc gọi điện thoại, các cuộc họp, các ý tưởng, tài liệu và hành động do người khác ủy thác cho bạn. Bạn thường xuyên xem lại giỏ hàng, ví dụ vào mỗi buổi sáng. Miễn là bạn không chuyển một hạng mục từ trong giỏ hàng đến một trong những giỏ không thể thực hiện, giỏ hành động, hoặc giỏ hàng các hạng mục được lên kế hoạch, thì các hạng mục sẽ vẫn nằm trong giỏ hàng của bạn. Mục tiêu của bạn là hãy thường xuyên đưa giỏ hàng của bạn vào trạng thái trống rỗng. Các hạng mục sẽ hiển thị trong giỏ hàng của bạn nếu bạn mới chịu trách nhiệm cho một hạng mục theo chương trình RACI (mô hình phân định trách nhiệm công việc). Đây là trường hợp khi một hạng mục được tạo ra cùng với bạn với tư cách là người chịu trách nhiệm, hoặc khi bạn phải kế thừa trách nhiệm về hạng mục mà người khác chịu trách nhiệm trước đây.

CÁC HÀNH ĐỘNG TIẾP THEO
Giỏ hành động tiếp theo là trung tâm của các hoạt động được quản lý hàng ngày của bạn. Nó chứa tất cả các vật dụng mà bản thân bạn muốn xử lý càng sớm càng tốt. Chỉ có bạn mới có thể đặt những đồ trong giỏ này chứ không phải ai khác.

Các mục cần được thực hiện bởi một ngày cụ thể hoặc thời gian bạn đặt vào giỏ lịch. Các hạng mục mà bạn đã ủy quyền thì đưa vào giỏ uỷ thác / chờ đợi.

Khi một hạng mục đã được chuyển giao cho người khác có trách nhiệm hoặc đã bị đóng, nó sẽ bị xóa khỏi danh sách hoạt động tiếp theo.

CÁC HẠNG MỤC ĐƯỢC LÊN KẾ HOẠCH
Một hạng mục có thể có nhiều hơn một hành động để thực hiện, và có thể liên quan đến một số người khác. Các hạng mục này được chuyển đến giỏ hàng “Các hạng mục được lên kế hoạch” và chi tiết hơn ở đó.

Các mục được lên kế hoạch thường được tổ chức theo cấu trúc phân chia công việc dự án như truyền thống, cấu trúc sản phẩm hoặc số lượng tồn kho của sản phẩm, phát hành khoản nợ thừa hoặc số dư còn lại. Nó nằm ngoài phạm vi của bài viết này để mô tả làm thế nào để phát triển các cấu trúc như thế. Nhìn chung, nên sắp xếp các hạng mục công việc trung gian và sản phẩm cuối cùng là tài liệu, tính năng, phần mềm, phần cứng, sản phẩm máy móc… Điều này giúp bạn dễ dàng đo lường sự tiến triển công việc hơn. Việc cấu trúc các hạng mục theo kế hoạch cùng hành động sẽ không khôn ngoan, như “yêu cầu viết”. Vì vậy, thay vì phát triển cấu trúc phân tích sự cố thực sự, bạn nên phát triển giống như cấu trúc phân tách tài liệu.

Kế hoạch dự án có thể kéo dài trong nhiều tháng hoặc thậm chí vài năm. Trong khi tiến hành, kế hoạch có thể phải được tinh chế và sửa đổi.

LỊCH
Giỏ hàng Lịch chứa ba loại hạng mục :

Cuộc hẹn
Hành động cụ thể trong ngày
Thông tin cụ thể trong ngày
Các cuộc hẹn bạn đã thực hiện, ví dụ như tham dự một cuộc họp dự án, hoặc thăm khách hàng. Điều này đòi hỏi bạn phải có mặt tại một thời gian và địa điểm nhất định.

Hành động cụ thể trong ngày là những việc bạn cần phải làm cho đến khi nào đó hoặc trong một ngày cụ thể, ví dụ như gọi điện cho a, hoặc hoàn tất viết một đề xuất bán hàng. Thời gian bạn làm việc này không quan trọng.

Thông tin cụ thể trong ngày là điều bạn muốn biết vào một ngày cụ thể. Ví dụ, bạn cần một số đầu vào cho dự án để lập kế hoạch hành động, hoặc bạn đang cố gắng tổ chức một cuộc họp và bạn cần lời đồng ý của những người được mời. Bạn cũng có thể đặt lời nhắc ở đây, ví dụ như khi bạn muốn gọi ai đó sau khi họ trở về từ một chuyến công tác.

ỦY THÁC/CHỜ ĐỢI
Nếu bạn không phải là người phù hợp để làm hạng mục đó, bạn có thể ủy thác nó. Bạn cần một lời nhắc nhở rằng bạn đã chuyển hạng mục cho người khác.

Giỏ hàng uỷ thác/chờ đợi chứa những hạng mục bạn đã ủy thác cho người khác và chưa được hoàn thành. Trong giỏ hàng ủy thác/chờ đợi, bạn giữ một bản sao của hạng mục ban đầu, trong khi bản gốc đi đến người được ủy thác trách nhiệm. Trong một hệ thống điện tử bạn có thể giữ một liên kết đến các hạng mục gốc trong bản sao của bạn. Bạn có thể gắn thẻ bản sao này với ngày theo dõi cá nhân để được nhắc nhở xem xét hạng mục này vào một ngày cụ thể.

RÁC
Khi các hạng mục được vào trong giỏ hàng của bạn, có thể có nhữnghạng mục không yêu cầu hành động của bạn hay bất kỳ ai khác và không chứa thông tin có giá trị để giữ. Những hạng mục như vậy bạn có thể trực tiếp di chuyển vào thùng rác. Bạn nên thường xuyên để trống thùng rác.

VƯỜN ƯƠM
Giỏ vườn ươm cho phép bạn thu thập những thứ không khẩn cấp, nhưng bạn đôi khi cần trong tương lai. Các đồ vật trong giỏ vườn ươm là điểm kết nối của các hoạt động và dự án tương lai. Bạn có thể nghĩ đến chiếc giỏ này như một “bãi đậu xe cho các dự án trong tương lai”.

Ví dụ: khách hàng của bạn đã cho bạn một số ý tưởng tốt về cách cải tiến sản phẩm. Tuy nhiên, tại thời điểm này bạn không có khả năng đưa các tính năng này vào các bản phát hành sản phẩm tiếp theo vì nó yêu cầu thiết kế lại. Lúc này, bạn hãy đặt ý tưởng đó vào giỏ vườn ươm. Hãy thường xuyên xem lại giỏ này vì trong tương lai bạn có thể thực sự triển khai áp dụng các ý tưởng đó vào dự án của bạn.

THAM KHẢO/YÊU THÍCH
Giỏ tài liệu tham khảo là nơi bạn thu thập thông tin có giá trị cho bạn hoặc người khác. Điều quan trọng là bạn phải sắp xếp các mục ở đây theo các loại phù hợp để giúp bạn dễ dàng lấy ra khi cần.

Các ví dụ về các hạng mục trong giỏ tham khảo là các tiêu chuẩn, thuyết trình, hợp đồng, và các tài liệu cụ thể của dự án. Ngoài ra, sẽ rất hữu ích khi bạn có một thư mục dùng chung trong giỏ hàng tham khảo, nó sẽ không liên quan tới bất kì các loại hạng mục nào còn lại trong giỏ này.

NGUỒN : THEO SAGA.VN

Nóng: Công bố các mẫu thiết kế xe VinFast – Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe?

Các mẫu thiết kế ô tô thương hiệu Việt của VinFast sẽ làm nức lòng các tín đồ xe hơi ở nước ta khi những hình ảnh được công bố của dòng sedan và SUV giúp xe có cái nhìn như siêu xe.

Mới đây, Tập đoàn Vingroup đã công bố 20 mẫu thiết kế của mẫu xe hơi mang thương hiệu Việt – VinFast với cả dáng xe sedan và SUV. Đáng chú ý, các mẫu xe được tạo ra bởi 4 trung tâm thiết kế danh tiếng bậc nhất thế giới gồm: Pininfarina, Zagato, Torino và Ital Design nên nhìn các mẫu thiết kế người dùng có thể liên tưởng đến siêu xe hàng đầu thế giới.

Được biết, trung tâm thiết kế ItalDesign và Torino, mỗi hãng gửi đến 3 mẫu sedan và 3 mẫu SUV. Trong khi đó, Pinifarina và Zagato, mỗi hãng đóng góp 2 sedan và 2 SUV. Tất cả các hãng xe đều có những bản thiết kế xe mang phong cách đặc trưng của mình, không pha trộn với bất kỳ hãng nào.

Phong cách thiết kế của các hãng xe gửi đến Vingroup:

• ItalDesign mang đến những bản thiết kế xe được xây dựng theo phong cách thể thao, thanh lịch.

• Pininfarina hướng đến sự mạnh mẽ của xe với phong cách thiết kế dũng mãnh như chiến binh.

• Zagato mang đến lựa chọn cá tính cho thiết kế xe của mình.

• Torino cũng có phong cách riêng khi hướng đến sự trẻ trung và đầy sức sống cho những bản thiết kế mới gửi đến Việt Nam.

Đặc biệt, nhằm phân biệt thương hiệu ô tô Việt, Vingroup muốn các đối tác của hình mang những hình ảnh đặc trưng nhất của nước ta vào thiết kế mà mình muốn sở hữu. Cụ thể, logo hình chữ “V” biểu trưng cho Việt Nam được ItalyDesign mang vào thiết kế xe của mình hay Torino nhấn mạnh lưới tản nhiệt hình “ruộng bậc thang” giúp xe vừa hiện đại vừa mang tính dân tộc sâu sắc.

Hiện tại, phía Vingroup vẫn chưa tiết lộ những thông tin nào về phân khúc mà VinFast sẽ gia nhập khi ở Việt Nam khi sedan có cả hạng B/C/D, trong khi đó SUV có cả cỡ nhỏ/trung/lớn. 

Theo đó, từ 20 mẫu thiết kế được gửi đến, Vingroup sẽ lựa chọn ra 2 mẫu gồm 1 sedan và 1 SUV để tiến hành những bước tiếp theo trong các giai đoạn để sản xuất ra chiếc ô tô mang thương hiệu Việt. Nhằm giúp người Việt tự lựa chọn xe cho chính mình, VinFast đã tổ chức cuộc thi “Chọn xế yêu của VinFast” tại website: binhchonmauxe.vinfast.vn cùng những giải thưởng hấp dẫn.

Xem thêm:

► Hơn 3 tháng dự án ô tô Việt Vinfast đã thành hình đến đâu?

► Choáng với dự án ô tô thương hiệu Việt – Vinfast của Tập đoàn Vingroup

► Năm 2019, người Việt sẽ được dùng ô tô Việt do Vingroup sản xuất

Những hình ảnh sedan và SUV từ 4 trung tâm thiết kế xe hơi gửi đến Vingroup gồm:

1. Các mẫu thiết kế của ItalDesign

Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a1Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a2Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a3Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a4Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a5Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a6

2. Các mẫu thiết kế của Pininfarina

Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a7Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a8Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a9Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a10

3. Các mẫu thiết kế của Zagato

Hai mẫu sedan

Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a11

Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a12

Hai mẫu SUV 

Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a13

Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a14

4. Các mẫu thiết kế của Torino

Ba mẫu xe sedan:

Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a15Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a16Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a17

Ba mẫu SUV:

Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a18Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a19Nóng: Các mẫu thiết kế của VinFast - Thương hiệu xe hơi Việt như siêu xe? a20

Các 

Xe điện Tesla sẽ có công nghệ nhận diện người lái toàn cầu

Tesla vừa úp mở về viêc bổ sung tính năng nhận diện người lái trên phạm vi toàn cầu để tự điều chỉnh cài đặt phù hợp.

Xe điện Tesla sẽ có công nghệ nhận diện người lái toàn cầu.

Xe điện Tesla sẽ có công nghệ nhận diện người lái toàn cầu

Gần đây, Tesla đã giới thiệu nhiều tính năng hướng tới Tesla Network (mạng chia sẻ xe sắp tới của hãng) như thẻ chìa khóa, hệ thống mở khóa dựa trên điện thoại và camera quay mặt vào cabin của Model 3. Giám đốc điều hành Elon Musk vừa tiếp tục công bố một tính năng khác hướng tới công nghệ chia sẻ xe: nhận diện cấu hình trình người lái toàn cầu dựa trên dữ liệu đám mây. Trong hai mẫu xe Model S và Model X, Tesla có tính năng hồ sơ người lái cho phép xe điều chỉnh một số cài đặt dựa trên tài xế. Hệ thống chủ yếu sẽ điều chỉnh chỗ ngồi của người lái xe, gương bên và vô lăng. Một vài lựa chọn cài đặt nhỏ hơn như chế độ phanh tái tạo cũng được ghi nhớ.

Các cấu hình người lái có thể được chọn từ màn hình trung tâm hoặc liên kết với một nút bấm điều khiển từ xa. Tuy nhiên, ông Musk cho biết rằng bây giờ thông tin này sẽ được lưu trữ qua công nghệ đám mây hay chính xác hơn là trong các máy chủ của Tesla để “bất kỳ chiếc xe Tesla nào trên thế giới cũng có thể tự động điều chỉnh phù hợp với người lái”. Công nghệ xe hơi mới này rất hữu ích không chỉ cho Tesla Network mà còn đối với những chủ sở hữu có nhiều xe Tesla hoặc chủ sở hữu đang dùng xe mượn trong khi xe của mình đang đem đi bảo trì.

Tesla đã hé lộ về mạng chia sẻ xe ‘Tesla Network‘ kể từ khi tung ra bộ phần cứng Autopilot 2.0 vào năm ngoái. Nhà sản xuất ô tô Mỹ dự kiến rằng các bản cập nhật phần mềm tương lai sẽ cho phép khả năng tự hành hoàn toàn đối với phần cứng. Hãng sẽ tạo ra một mạng lưới chia sẻ xe điện tự hành và có khả năng làm giảm đáng kể chi phí đi lại. Trong lưu ý về tùy chọn khả năng tự hành hoàn toàn ở cấu hình trực tuyến của Tesla, công ty cho biết rằng sẽ công bố thêm chi tiết về Tesla Network vào năm tới.

Audi phát triển cửa sổ trời tích hợp pin năng lượng mặt trời

Audi cho biết nguyên mẫu sở hữu mui xe tích hợp pin quang điện sẽ được sản xuất vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, công ty chưa hé lộ bất kỳ thông tin ô tô chi tiết nào về khoản đầu tư và thời điểm xe được sản xuất hàng loạt.

Audi phát triển cửa sổ trời tích hợp pin năng lượng mặt trời.

Audi phát triển cửa sổ trời tích hợp pin năng lượng mặt trời

Là hãng xe mang lại lợi nhuận chính cho tập đoàn “mẹ” Volkswagen, Audi hiện đang hợp tác với Công ty Hanergy Thin Film Group của Trung Quốc để tích hợp pin năng lượng mặt trời vào cửa sổ trời toàn cảnh trên mẫu xe điện sắp ra mắt của hãng.

Alta Devices là một đơn vị của công ty năng lượng mặt trời Hanergy của Trung Quốc. Đơn vị này sẽ thiết kế mui xe tích hợp pin quang điện. Theo Audi, nhờ thiết bị mới, phạm vi hoạt động của mẫu xe điện EV sẽ tăng lên bởi các hệ thống điện trên xe, như điều hòa và các thiết bị khác, sẽ sử dụng năng lượng mặt trời.

Audi cho biết nguyên mẫu sở hữu mui xe tích hợp pin quang điện sẽ được sản xuất vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, công ty chưa hé lộ bất kỳ thông tin ô tô chi tiết nào về khoản đầu tư và thời điểm xe được sản xuất hàng loạt.

Hiện nay, Audi đang phải đối mặt với hàng loạt vụ triệu hồi xe, điều tra và phải chịu những lời chỉ trích từ các công đoàn và các nhà quản lý về vụ bê bối khí thải dieselgate. Vì thế, thương hiệu 4 vòng tròn phải dần chuyển hướng tập trung vào xe điện.

Trong tháng trước, Audi công bố vào năm 2020, công ty muốn cắt giảm chi phí khoảng 12 tỷ USD để gây quỹ cho xe điện. Hơn nữa, hãng cũng đang tìm cách cắt giảm các quỹ đầu tư để đầu tư vào công nghệ không phát thải. Ngoài ra, Audi cũng đang hợp tác với Porsche để phát triển nền tảng xe ô tô mới. Điều này giúp cả hai thương hiệu thuộc Volkswagen tiết kiệm các khoản chi tiêu bằng việc chia sẻ các phụ tùng và mô-đun.

Audi dự định sẽ chế tạo ra 3 mẫu xe pin-điện vào năm 2020. Vào năm 2025, 1/3 số xe của Audi sẽ được trang bị hệ truyền động điện. Việc sử dụng năng lượng mặt trời để sạc pin xe trực tiếp sẽ lên dây chuyền sản xuất vào sau năm 2025. Tiến sĩ Bernd Martens, Thành viên hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thu mua của Audi, cho biết: “Đó sẽ là một cột mốc quan trọng trong quá trình đạt được tính di động bền vững và không phát thải.”

Trong năm ngoái, Hanergy đã giới thiệu 4 mẫu xe EV chạy pin năng lượng mặt trời. Hãng cũng đã tìm cách hợp tác với các nhà sản xuất xe hơi để sản xuất hàng loạt các thiết bị năng lượng mặt trời của mình

Continental giới thiệu hệ thống sạc pin xe điện AllCharge tại triển lãm Frankfurt

continental-allcharge1.
Hệ thống sạc sử dụng hệ truyền động hybrid để thu năng lượng từ nguồn điện xoay chiều AC hoặc nguồn điện một chiều DC.
Continental vừa phát triển một hệ thống mới được kỳ vọng sẽ giúp cho việc sạc xe điện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hệ thống này có tên gọi là AllCharge, có thể sử dụng cho một trong ba loại nguồn điện sạc xe điện đang phổ biến hiện nay, và còn được bổ sung thêm các lợi ích khác.​
Hiện tại, không có tiêu chuẩn nào được áp dụng cho các trạm sạc xe điện. Một số trạm sạc – chẳng hạn như hệ thống Supercharger của Tesla, sử dụng dòng điện một chiều (DC) – để sạc nhanh, nhưng phí cái đặt khá đắt và cần chi phí xây dựng. Ở các thành phố, dòng điện xoay chiều (AC) – dạng mà hầu hết các thiết bị gia dụng và thiết bị điện tử sử dụng – phổ biến hơn, nhưng sẽ mất nhiều thời gian sạc hơn vì nó cần được chuyển đổi sang dòng điện DC.​
20170529-allcharge-bild2.
Tuy nhiên, đa số các xe hybrid và xe điện đã được trang bị một thiết bị chuyển đổi dòng điện DC từ pin thành dòng điện AC sử dụng cho động cơ. Hệ thống AllCharge chỉ cần sử dụng hệ thống truyền động hiện tại và điều chỉnh nó đển có thể sạc được. Và vì vậy, xe ô tô có thể phù hợp với ba dạng chính của nguồn điện sạc xe điện thường sử dụng ngày nay, gồm có nguồn điện AC một pha, AC ba pha và DC.​
Một tính năng bổ sung khác là hệ thống AllCharge cũng có thể thu dòng điện lên đến 800V và công suất 350 kW điện năng từ pin, cung cấp năng lượng cho tất cả các thiết bị từ máy lạnh đến sạc laptop hay các thiết bị điện khác.​
Continental sẽ ra mắt hệ thống này tại triển lãm Frankfurt.​
20170529-allcharge-bild2. continental-allcharge1. ​
Theo Continental