A Comparative Analysis Of Combustion, Vibration, Performance, And Emission Of A Low-Speed Ididiesel Engine Fuelled With Pure Plant Oils

A COMPARATIVE ANALYSIS OF COMBUSTION, VIBRATION, PERFORMANCE, AND EMISSION OF A LOW-SPEED IDIDIESEL ENGINE FUELLED WITH PURE PLANT OILS Abstract Compression Ignition Engine (CIE) is the main source power for electricity generation andagricultu..

Hội thảo góp ý của doanh nghiệp về chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

       Với mục đích nhằm nâng cao công tác đào tạo và kết nối doanh nghiệp. Khoa Công nghệ Động Lực đã tổ chức buổi hội thảo góp ý của doanh nghiệp về chương trình đào tạo bậc Đ..

Liên hệ chúng tôi
  • Tầng 4 nhà X số 12 Nguyễn Văn Bảo phường 4 quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh