A Comparative Analysis Of Combustion, Vibration, Performance, And Emission Of A Low-Speed Ididiesel Engine Fuelled With Pure Plant Oils

A COMPARATIVE ANALYSIS OF COMBUSTION, VIBRATION, PERFORMANCE, AND EMISSION OF A LOW-SPEED IDIDIESEL ENGINE FUELLED WITH PURE PLANT OILS Abstract Compression Ignition Engine (CIE) is the main source power for electricity generation andagricultu..

Kế hoạch tổ chức giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka cấp trường năm 2018

Nhằm đẩy mạnh hoạt động và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên, Ban giám hiệu thông báo về việc Tổ chức Giải thưởng nghiên cứu khoa học Euréka cấp trường năm 2018. Thông t..

Liên hệ chúng tôi
  • Tầng 4 nhà X số 12 Nguyễn Văn Bảo phường 4 quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh