V/v mở lớp học lại Anh văn cơ bản cho các lớp hệ niên chế Cao đẳng nghề

Khoa Ngoại Ngữ có mở lớp học lại AVCB dành cho Cao đẳng nghề. Thông tin chi tiết

[06-03-2018_10.12.17]thong_bao_hoc_lai_avcb_cao_dang_nghe_dot_2_kg_01.04.18

Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 (dự kiến)

Khoa Động lực thông báo sinh viên các lớp danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2017 – 2018. Đây là danh sách để kiểm tra, nên sinh viên nếu có thắc mắc có thể liên hệ cô Hải Hiền phòng Đào tạo trước ngày 8/3/2018.

Chi tiết danh sách được cấp học bổng

https://drive.google.com/file/d/18QjZEzhUOLQ3QsfD2Kz7io9z57bY2weC/view?usp=sharing

Về việc học trả nợ môn của ĐHOT8, ĐHOT9 và CĐOT16

Khoa thông báo đến sinh viên các lớp Đại học Ô tô khóa 8 và 9 (ĐHOT8, ĐHOT9) và Cao đẳng ô tô 16 (CĐOT16) đang còn nợ các môn học:

     1/ Môn Hệ thống chuyển động & ĐK Ô TÔ    : 1116404

     2/ Môn Công nghệ chẩn đoán, kiểm định ô tô : 1116420

     3/ Môn kỹ thuật và bảo dưỡng ô tô                   : 2116024

     4/ Môn phương pháp thử nghiệm động cơ       : 2116052

     5/ Chuyên đề ô tô                                               : 2116065

 Những môn học trên sẽ bắt đầu học từ ngày 19/03/2018 và học 50% số tiết nếu không đủ số lượng đăng ký.

Thời gian bảo vệ đề cương tốt nghiệp ĐHOT10 (Bộ môn Khung gầm)

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC                                                       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BỘ MÔN KHUNG GẦM Ô TÔ                                                                          ——————-

                                                                                                                       Tp.HCM, Ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

(V/v: Bảo vệ Đề cương ĐATN và BCTN Đại học Ô tô khóa 10)

 

Bộ môn Khung gầm thông báo đến các Sinh viên Đại học Ô tô khóa 10 hệ chính qui ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô về Đồ án tốt nghiệp, Báo cáo tốt nghiệp:

  1. Thời gian bảo vệ đề cương ĐATN-BCTN: Đúng 13h00, ngày 02/02/2018.
  2. Địa điểm bảo vệ: Phòng X4.5
  3. Thời gian thuyết minh đề cương ĐATN-BCTN của sinh viên tối đa là 10 phút/1 ĐATN-BCTN, sau đó là thời gian trả lời các câu hỏi của hội đồng.
  4. Khi đi bảo vệ đề cương ĐATN-BCTN các sinh viên ăn mặc lịch sự (mặc áo sơ mi, quần tây và bỏ áo vào quần).
  5. Sinh viên bảo vệ tới sớm trước 30 phút chuẩn bị phòng, máy tính, máy chiếu.

 

                                                                                                                          TPHCM, ngày 24 tháng 01 năm 2018

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

Thời gian bảo vệ đề cương lớp ĐHOT10 (Bộ môn Điện)

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      BỘ MÔN ĐIỆN Ô TÔ

 

THÔNG BÁO

V/v bảo vệ đề cương CĐTN, KLTN các lớp DHOT10, học lại do Bộ môn Điện quản lý

 

Bộ môn Điện Ô tô – Khoa Công nghệ Động lực thông báo cho sinh viên làm CĐTN, KLTN năm học 2017-2018 thuộc Bộ môn Điện quản lý (có danh sách kèm theo) lịch và nội dung bảo vệ đề cương như sau:

  • Mẫu đề cương phải làm theo mẫu của Khoa, giảng viên hướng dẫn cung cấp.
  • Nội dung đề cương phải được giảng viên hướng dẫn thông qua.
  • Trình chiếu báo cáo bằng PowerPoint thời gian tối đa 10 phút.
  • In 05 bản đề cương từ file Word cho Hội đồng.

Thời gian bảo vệ: 7h30, thứ 7 ngày 27 tháng 01 năm 2018, tại Phòng chuyên đề (X4.05).

Đề nghị các nhóm sinh viên làm đề tài thực hiện đúng theo quy định, các đề tài không làm đúng theo hình thức và nội dung coi như không đạt yêu cầu.

Lưu ý: – Sinh viên bảo vệ tới sớm trước 30p chuẩn bị phòng, máy tính, máy chiếu.

            – Trang phục: mang giày, áo sơ mi bỏ vào trong.

 

                                                                                                                  TPHCM, ngày 18 tháng 01 năm 2018

                                                                                                                                  TRƯỞNG BỘ MÔN