Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy

images (1)

https://drive.google.com/file/d/0B6aVa2FyW46xRm1SOTFqVjJ1X0U/view?usp=sharing

Quy định này áp dụng cho sinh viên đại học chính quy bắt đầu từ học kỳ 1, năm 2017-2018. Các em tham khảo và thực hiện cho đúng.

Để lại một bình luận