Danh sách sinh viên cần cập nhật thông tin

Khoa thông báo cho các bạn sinh viên có tên trong danh sách sau cập nhật đầy đủ thông tin của mình (tất cả các cột phải điền đầy đủ).  docs.google.com/spreadsheets/d/1hvmbcQSgM_X5-PTZjGLIB4d6Rp2VDK3NLCgLmTG__bk/edit

Ban cán sự lớp có nhiệm vụ đôn đốc nhắc nhở các bạn trong lớp hoàn thành. Hạn chót để hoàn thành là thứ 6 (3/4/2015)

Mở lớp anh văn căn bản, và tin học căn bàn cho hệ niên chế

1. Khoa Ngoại ngữ sẽ tổ chức lớp Anh văn căn bản cấp tốc – Học từ ngày 10/9 đến 15/9. Thi vào ngày 16/9 (Ngày 18/9 sẽ họp Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ niên chế). HSSV CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH TRÊN đăng ký học GẤP trong ngày 08/9 và 09/9. Khoa cơ bản tại các Cơ sở cũng tiến hành mở lớp tương tự như khoa Ngoại ngữ.
 
2. HSSV TRONG DANH SÁCH TRÊN đăng ký học các lớp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ A tin học tại khoa Ngoại ngữ và khoa CN thông tin.
 
3. HSSV chưa có chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học vẫn được dự thi tốt nghiệp (nếu thi đậu tốt nghiệp thì sẽ được xét tốt nghiệp vào đợt gần nhất kể từ thời điểm có đầy đủ chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học).
Danh sách: download
 
(kí hiệu NULL là chưa học nên không có điểm)

Mở lớp trả nợ môn Anh văn căn bản cho SV hệ niên chế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
    KHOA NGOẠI NGỮ
 THÔNG BÁO
(V/v mở lớp học trả nợ môn Anh văn căn bản dành cho SV hệ niên chế)
Hiện nay Khoa Ngoại Ngữ tiếp tục mở lớp học hè trả nợ môn Anh văn căn bản Đợt 6cho sinh viên năm cuối hệ niên chế trong toàn trường theo lịch cụ thể như sau:
·        Điều kiện đăng ký: Sinh viên đã từng học môn Anh văn căn bản nhưng chưa đạt và phải có điểm Anh văn căn bản bị rớt nhập vào bảng kết quả học tập.
·        Đối tượng đăng ký:
–         Sinh viên hệTrung cấp;
–         Sinh viên hệ Cao đẳng nghề.
·        Số tín chỉ: 4 tín chỉ
·        Học phí:
– Hệ Trung cấp:             100.000 đ/chỉ x 4 chỉ = 400.000 VND
– Hệ Cao đẳng nghề:    155.000 đ/chỉ x 4 chỉ = 620.000 VND
·        Thời gian đăng ký và đóng tiền : từ 29/07/2014 đến 04/08/2014.
·        Quy trình đăng ký:
–         Bước 1: SV đăng ký buổi học thứ 2,4,6 tại văn phòng khoa Ngoại Ngữ.
–         Bước 2: SV đóng tiền tại phòng Tài chính kế toán, tầng trệt nhà E .
–         Bước 3: Sau khi đóng tiền, SV xem mã lớp học phần in trên phiếu thu tiền, sau đó đối chiếu với TKB các lớp học lại và đi học theo đúng lớp đã đăng ký.
·        Tổng số tiết học: 20 tiết, 4 tiết/1 buổi
·        Giờ học: 08h10 – 11h20 (tiết 3 – 6)
·        Mốc thời gian cụ thể:
–         Khai giảng: 06/08/2014.
–         Ngày kết thúc: 15/08/2014.
–         Ngày thi lần 1: 18/08/2014.
–         Ngày thi lần 2 dự kiến: 22/08/2014.
·        Thời khóa biểu học được thông báo trên website: www.hui.edu.vn/khoangoaingu vào ngày 05/08/2014.
·        Giáo trình học: SV mua tại văn phòng khoa Ngoại Ngữ.
 
                                                TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2014
                                                                       PHÓ TRƯỞNG KHOA
                                                                        (Đã ký)
                                                               Nguyễn Xuân Hồng