Xe Oto A?ia��n Tesla la?�p ka�� la�?c ma��i

Tesla-Model-S

MA?I?u xe Model S P100D cuI�a Tesla v?�I�a tr??I� thaI�nh mA?I?u xe tA?ng tA?I?c nhanh nhA?I?t t?�I�ng A�?�??I?c saI�n xuA?I?t trA?n thA?I? gi??I?i khi thiA?I?t lA?I?p kyI� luI?c tA?ng tA?I?c t?�I� 0 t??I?i 100 km/h trong voI�ng 2,28 giA?y.

CEO Elon Musk A�aI? toI� ra rA?I?t haI�o h?�I?ng v??I?i kyI� luI?c naI�y vaI� mau choI?ng chia seI� noI? trA?n Twitter.

Trang tin chuyA?n vA?I� xe cA?I? MotorTrend A�aI? tiA?I?n haI�nh th?�I� nghiA?I?m vaI� kA?I?t luA?I?n:

“Tesla Model S P100D A�aI? coI? maI�n biA?I�u diA?I?n tA?I?t nhA?I?t, tA?ng tA?I?c t??I?i 100 km/h nhanh h??n bA?I?t kyI� chiA?I?c xe naI�o chuI?ng tA?i t?�I�ng th?�I� nghiA?I?m. Trong quaI? triI�nh th?�I� nghiA?I?m cuI�a miI�nh, chuI?ng tA?i ch?�a t?�I�ng ghi nhA?I?n chiA?I?c xe naI�o tA?ng tA?I?c t?�I� 0 t??I?i 100 km/h trong th??I�i gian d?�??I?i 2,3 giA?y. Tuy nhiA?n, xe cuI�a Tesla A�aI? A�aI?t tA?I?c A�A?I? naI�y chiI� trong 2,275507139 giA?y”.

 Elon Musk khoe kyI� luI?c xe Tesla v?�I�a thiA?I?t lA?I?p trA?n Twitter

Elon Musk khoe kyI� luI?c xe Tesla v?�I�a thiA?I?t lA?I?p trA?n Twitter

ChA?I? A�A?I? tA?ng tA?I?c Ludicrous A�?�??I?c Tesla trang biI? cho mA?I?u xe P100D cuI�a miI�nh vaI�o A�A?I�u nA?m nay. Nh?� vA?I?y, v??I?i kyI� luI?c m??I?i naI�y, Model S P100D cuI�a Tesla A�aI? v?�??I?t qua A�A?I?i thuI� FF91 cuI�a Faraday Future. Tr?�??I?c A�oI?, Faraday Future t?�I? haI�o khoe rA?I�ng FF91 coI? thA?I� tA?ng tA?I?c t?�I� 0 t??I?i 100 km/h trong voI�ng 2,39 giA?y.

Theo CNET buy ashwagandha online

Để lại một bình luận